Kopya Başı Maliyet

Bilginin taşınması, saklanması, güvenliği ve paylaşımında kusursuz bir sisteme adım atın.

CİHAZ, BAKIM, ONARIM, YEDEK PARÇA VE SARF İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI, BELGE OLUŞTURMA, PAYLAŞMA VE GÜVENLİK

Sayfa Başı Maliyet
Kopya Başı Maliyet

Sayfa Başı Maliyet belge çıkış cihazlarının temini, bakım, onarım, servis süreçleri ve güvenlik, yönetim gibi altyapı hizmetlerini bir sözleşme kapsamında Printel tarafından sağlanmasıdır.

Kopya Başı Maliyet
Teknoloji

Doküman Yönetimi

Belgelerinizi oluşturmak, kataloglamak, sınıflandırmak, indekslemek, güvenliğini sağlamak ve hizmete sunmanın maliyetini hesaplamak birçok firmanın zorlandığı ya da hiç yapmadığı bir analizdir.

Firmalar dökümantasyon’un kendilerine tam olarak neye mal olduğunu maalesef bilmez. Çünkü teknoloji, donanım, yazılım, servis, yedek para, onarım ve güvenlik gibi birden fazla  bileşenleri vardır ve muhtemelen firmanın temel yeteneklerinin dışında bir uzmanlık alanıdır.

PaperCut
Dış kaynak kullanımı

Outsourcing

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ya da sektörümüzdeki karşılığı olan Sayfa Başı Maliyet (CopyKit), İlk yatırım maliyeti olmadan Belge Çıkış Cihazlarının çalıştırılması, bakım, onarım, yedek parça ve sarf ihtiyaçlarının karşılanması, belge oluşturma ve paylaşımının kolaylaştırılması, takip ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu ortaklık, şirketinizdeki dökümantasyon maliyetinin kontrolünü %100 ele almanız için planlanmıştır.  Türkiye’de sektöründe lider birçok müşterimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Kopya Başı Maliyet

Servis, destek, yazılım ve siparişler için tek prosedür
Sisteminizin kesintisiz çalışması için gerekli önlemler Printel’in uzmanlığıdır. Yazdırma faaliyetlerini destekleyen tüm  ve bileşenler ve ilgili servislerine tek noktadan, zamanında çözüm sağlarız.
Kanıtlanmış Yazılımlar
Çok kullanıcılı, güvenli baskı ve veri toplama faaliyetleri gerçekleştiren, dökümantasyona özel, basit, güvenli ve esnek bir deneyim sunarken, baskı seçenekleri hakkında insanları daha dikkatli hale getirmek için tasarlanmıştır. Sektörümüzün lider teknolojileri ve baskı uzmanlığı ile, çeşitli sanayi ve sektörlerde müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Sayfa Başı Maliyet Sisteminin Avantajları

Günümüzde önemi hızla artan döküman güvenliği ve takibinin maliyetini de bu veriye eklersek hatrı sayılır bir kaynağın dökümantasyona ayrıldığını görebiliriz. Şirketlerin yıllık gelirlerinin %3’ü döküman oluşturmaya harcanmaktadır.

8/10

Sadece İşinize Odaklanın

Temel yeteneklere odaklanmak firmalar açısından makul bir gelişme olmakla birlikte burada dikkat edilmesi gereken firmaların hâlihazırda yapmayı sürdürdükleri onlarca aktivite ya da süreçlerden hangilerinin temel yetenek olduğuna doğru karar verilmesidir. Temel olmayan yetenekleri ise, iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli role sahip olan fakat ürünlerin oluşumunda kendi başına önemli bir role sahip olmayan aktiviteler olarak tanımlayabiliriz.

85%

SBM sisteminden önce

CopyKit sistemini uygulamıyorsanız, döküman oluştururken cihazlarınızın verimli kalmasını sağlamak, dökümanlarınızın kontrolünü ve güvenliğini sağlamak bilinenden çok daha fazla iş gücü maliyeti yaratmaktadır. Çıktı yönetimi çözümlerinde küresel liderlerin temsicisi olarak müşterilerimizin baskı yatırımlarından en iyi getiriyi sağlamalarına yardımcı olmayı hedefleriz.

92%

Sayfa Başı Maliyet Sisteminden Sonra

Siz, rekabet avantajını sürekli kılacak temel yeteneklerinize odaklanın, bırakın dökümantasyon işlerinizi gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde biz sağlayalım.

Öngörülebilir ve kontrol edilebilir yazdırma maliyetleri
CopyKit iş akışlarının, cihazlar, kullanıcılar, belgeler, statü, kullanım, maliyet, tarih, eğilimleri hakkında kapsamlı raporlama yapılmasını sağlayarak dökümantasyon maliyetlerini %96 öngörülebilir hale getirir.

Kopya Başı Maliyet

Bir kurumdaki döküman akışının tek merkezden analizi, güvenliği ve kontrolü yapılamadığında gereksiz kullanımın önüne geçilemez. Tüm cihazlarda kullanılan toner ve drum ünitelerinin ömürleri %4 ila %5 doluluk oranına göre hesaplanır. Bu durum bir aracın saatte 90 km sabit hızda giderken tükettiği yakıt hesaplamasıyla benzerdir. Oluşturulan dökümanların toner yoğunluğu değişiklik göstereceğinden toner sarfiyatını sabitlemek zordur. Düzenli bakımı yapılmayan cihazların da toner sarfiyatları artar.

Servis, bakım/onarım ve destek için ayrı prosedürler işletilmesi gerekir. Toner alımlarında belirli bir standart yakalanması güç olacağından farklı türde sarf malzemeleri cihazınızın performansını olumsuz yönde etkiler ve toner tüketiminizi arttırır

Yüksek hacimli baskı yapılan cihazlar, toner sarfiyatına ek olarak, drum ve diğer yedek parçaların da ömrünü tamamlamasına neden olacağından ek maliyetler getirecektir.

Sayfa Başı Maliyet sistemi döküman oluştururken harcadığınız sarf, yedek parça ve iş gücü maliyetinizi önemli ölçüde azaltır, Cihazlar, kullanıcılar, belgeler, statü , kullanım, maliyet, tarih, eğilimleri hakkında kapsamlı raporlamalamalar alırsınız.

Servis, destek, yazılım ve siparişler için tek prosedür

Sisteminizin kesintisiz çalışması için gerekli önlemler Elektroser’in uzmanlığıdır. Yazdırma faaliyetlerini destekleyen tüm  ve bileşenler ve ilgili servislerine tek noktadan, zamanında çözüm sağlarız.
Kanıtlanmış Yazılımlar
Çok kullanıcılı, güvenli baskı ve veri toplama faaliyetleri gerçekleştiren, dökümantasyona özel, basit, güvenli ve esnek bir deneyim sunarken, baskı seçenekleri hakkında insanları daha dikkatli hale getirmek için tasarlanmıştır. Sektörümüzün lider teknolojileri ve baskı uzmanlığı ile, çeşitli sanayi ve sektörlerde müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Hemen Başlayabilirsiniz

Doküman çözümlerimiz ile size nasıl yardımcı olabileceğimizi belirlemek için bizimle hemen bugün iletişime geçin.

Müşteri Hizmetleri