ıso 1400 Çevre Yönetim ve Denetim Standartları ISO 14000 Çevre Yönetim ve Denetim Standartları, esasında 80 ülkede başarılı bir şekilde uygulanan ISO 9000 kalite yönetimi standartların amaca uygun modifiye edilmesiyle elde edilen ve işletmelerin faaliyetlerinin çevreye potansiyel etkilerinin kontrol altına alınmasını amaçlayan bir standartlar serisidir (Fredericks & McCallum, 1995).

ISO 14000’in amacı, çevre yönetimi alanında bir politika çerçevesi oluşturarak organizasyon, kuruluş ve çalışmalara örnek oluşturmaktır. · Temel felsefesi sürdürülebilir kalkınma olan ISO 14000 standartlarının ana özellikleri ise şöyle sıralanabilir.

Önleyicidir

Çevreye verilecek zararın ve yan etkilerin minimuma çekilmesını, önlenmesini hedefler.

Gelişimcidir

Sürekli kontrol ve denetimi iyileştirmeye geliştirmeye, performans yönlendirmeye yöneliktir.

Gönüllülük esasına dayalıdır

Anlaşmadan sonra, standardın gerekliliklerini yerine getirmek zorunludur.

Sistem bazlıdır

Sistematik bir şekilde düzenlenmiş belge, yönerge ve prosedürlere dayanmaktadır.

ISO 14000’in İşletmeler İçin Muhtemel Faydaları

  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlar.
  • Verimli atık bertarafı ve enerji tasarrufu sağlar.
  • İzin ve yetki belgelerinin alımını kolaylaştırır.
  • Teknoloji gelişimi ve aktarımını kolaylaştırır.
  • Sanayi – Hükümet ilişkilerini geliştirir.