Kurumsal yazıcı kiralama ve sayfa başına maliyet anlaşması, aşağıdaki ana maddeleri içermelidir. Bu maddeler, özellikle belirli bir anlaşmanın ayrıntılarına göre ve müşterinin ihtiyaçlarına göre genişletilebilir veya değiştirilebilir.

 1. Taraflar: Sözleşmenin taraflarını belirleyen bilgileri (isimler, adresler, iletişim bilgileri vb.) içerir.
 2. Sözleşmenin Konusu: Sözleşmenin amacını ve kapsamını açıklar.
 3. Kiralanan Ürün: Kiralanan yazıcının markası, modeli, özellikleri ve diğer ilgili bilgiler.
 4. Kiralama Süresi: Kiralama döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir.
 5. Kiralama Bedeli ve Ödeme Koşulları: Kiralama bedelini, ödeme periyotlarını, sayfa başına maliyeti ve diğer ilgili maliyetleri belirtir.
 6. Bakım ve Onarım: Bakım ve onarımın kim tarafından yapılacağı, bakımın ne sıklıkla gerçekleştirileceği ve bakımın kapsamı ile ilgili detayları içerir.
 7. Kullanım ve Sorumluluklar: Kiracının yazıcıyı nasıl kullanacağına ve kiracının ve kiralayanın her birinin ne gibi sorumlulukları olduğuna dair bilgileri içerir.
 8. Sözleşmenin Feshi ve Yenilenmesi: Sözleşmenin nasıl sona ereceği, yenilenme şartları ve her iki tarafın sözleşmeyi nasıl feshedebileceğine dair detayları içerir.
 9. Yasal ve Çeşitli Hükümler: Yasal haklar ve yükümlülükler, tazminat, gizlilik ve diğer çeşitli hükümler ile ilgili detayları içerir.
 10. İmza: Tarafların sözleşmeyi onayladıklarını gösteren imzalar.

Bu ögeler, herhangi bir kiralama sözleşmesinin temel unsurlarıdır, ancak her durum ve her hukuk sistemi özeldir. Bu nedenle, herhangi bir sözleşme oluştururken, bir hukuk profesyoneli tarafından danışmanlık alınması önerilir.

Bu, bir kurumsal yazıcı kiralama ve sayfa başına maliyet anlaşması için genel bir örnektir ve yasal gereklilikleri ve ihtiyaçları karşılamayabilir. Gerçek bir sözleşme yapılırken şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilecek ve detaylandırılacaktır.

KURUMSAL YAZICI KİRALAMA VE SAYFA BAŞINA MALİYET ANLAŞMASI

TARAFLAR

 1. [Kiralayan Şirket İsmi ve Adresi]
 2. [Kiracı İşletme İsmi ve Adresi]

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, Kiralayan tarafından Kiracıya, işbu sözleşmede belirtilen koşullarla bir yazıcı kiralanması konusunu düzenlemektedir.

MADDE 2 – KİRALANAN CİHAZLAR

Kiralanan ürün, [Cihaz Markası ve Modeli, Seri No, Ürün Özellikleri].

MADDE 3 – KİRALAMA TÜRÜ ve SÜRESİ

Kiralama süresi [Kiralama Süresi] tarihinde başlar ve [Kiralama Bitiş Tarihi]’de sona erer.

MADDE 4 – KİRALAMA BEDELİ VE ÖDEME

Kiracı, her ay [Aylık Kiralama Bedeli] tutarında kiralama bedelini ödeyecektir. Ayrıca Kiracı, her bir sayfa için [Sayfa Başına Tutar] ödeyecektir.

MADDE 5 – BAKIM VE ONARIM

Kiralayan, kiralanan ürünün bakım ve onarımını üstlenir.

MADDE 6 – KİRALANAN CİHAZIN KULLANIMI

Kiracı, kiralanan ürünü özenli bir şekilde kullanacak ve kiralanan ürünü yalnızca işbu sözleşmede belirtilen amaçlar için kullanacaktır.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Bu sözleşme, belirtilen sürenin sonunda otomatik olarak sona erecektir. Her iki tarafın da sözleşmeyi yenileme hakkı vardır.

MADDE 8 – İMZALAR

Her iki taraf da bu sözleşmenin tüm koşullarını okumuş, anlamış ve kabul etmiştir.

Printel

İsim: İmza: Tarih:

Firma:

İsim: İmza: Tarih:


Bu, bir kurumsal yazıcı kiralama ve sayfa başına maliyet anlaşması için genel bir örnektir ve yasal gereklilikleri ve ihtiyaçları karşılamayabilir. Gerçek bir sözleşme yapılırken şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilecek ve detaylandırılacaktır.

Yazdırma parkurunuzu nasıl oluşturmak istersiniz?

İşinizin gereksinimlerine en uygun cihazlarla yazdırma platformları ve ihtiyaç duyduğunuz sarf malzemelerinin tedariği için bizi arayabilirsiniz.