A4 ve Letter Arasındaki Fark Nedir?

Satın aldığınız yazıcı kağıdı paketlerinin üzerinde iş yazışmaları veya akademik amaçlar için kullanılan standart kağıtların nasıl kodlandığı hakkında bir fikir edinebilrisiniz. A5 veya Tabloid’i kağıt ebatlarını duymuşsunuzdur, ancak çoğu zaman ihtiyaç duyulan iki sayfa boyutu yalnızca A4 veya Letter’dır. İşimizde veya evimizde yazıcılarda kullanmak, mektup yazmak veya resim yapmak gibi amaçlarla kullanılan bir dizi kağıt boyutu vardır ve bunları bilmek, yazdırma ve kopyalama sırasında zamandan ve kaynaktan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Günümüzde en kullanılan kağıt ölçü sistemi uluslararası ve Kuzey Amerika sistemleridir. Terimden de anlaşılacağı gibi, ISO 216 standardı olarak da bilinen uluslararası standart tüm dünyada kullanılmaktadır. Bir karenin kenarı ve köşegeni gibi, ikinin karekökünün en boy oranına dayanır. Bu fikir ilk olarak 1786’da Alman bilim adamı Georg Christoph Lichtenberg tarafından önerildi. 1922’de Dr. Walter Porstmann, Lichtenberg’in fikirlerini Almanya’da hayata geçirdi. Bu yeni standart, DIN 476 standardı olarak biliniyordu. Sistem, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. En yaygın kullanılan ISO kağıt boyutu A4’tür.

Kuzey Amerika sistemi öncelikle ABD ve Kanada’da kullanılmaktadır. Geçerli boyutlar, Letter (8,5 inç× 11 inç) ve Legal (8,5 inç× 14 inç) gibi geleneksel boyutları temel alır. Kuzey Amerika boyutlarının adları, 1995 yılında Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından ANSI/ASME Y14.1’in benimsenmesinden bu yana ANSI ile başlasa da, yine de geleneksel boyutlara dayanmaktadır.

ISO 216

ISO kağıdının en kullanışlı ve ayırt edici özelliği, her biçimin ikinin (1:4142) kareköküne eşit bir en boy oranına sahip olmasıdır; bu yöntemle başka bir ISO kağıt biçimine yazdırmak için bir belgeyi büyütmek veya küçültmek kolaylaşır. ISO standardının en popüler serisi A serisidir. Bu serinin en yaygın kullanılan kağıdı A4 formatıdır. Bu serinin tüm kağıt boyutlarının bir A ve bir sayıdan oluşur. Bu sayı ne kadar büyük olursa, kağıt o kadar küçük olur.

a3, a4, a5 kağıt boyutları

Tüm sistemin temeli, bir metrekarelik alana sahip A0 formatıdır. İkinin kareköküne eşit bir en boy oranıyla, bir A0 kağıt yaprağının boyutu 841 × 1189 milimetre olur. Sonraki kağıt boyutlarının boyutlarını bulmak, herhangi bir gerçek matematiksel zorlama gerektirmez, çünkü sonraki her boyut, kağıdı en kısa kenarlara paralel katlama ile basitçe ikiye katlayarak oluşturulabilir. Bunu bir A0 kağıt sayfasıyla yaparsanız, ortaya çıkan boyutlar 594 × 841 milimetre veya A1 formatı olacaktır ve dikkat ederseniz A1’in yüksekliği A0’ın genişliğine eşittir.

Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 1

ISO kağıt serileri A, B ve C serileridir. B serisi, daha geniş bir kağıt boyutları için oluşturulmuştur; C serisi ise yalnızca zarflar için kullanılır. B kağıt boyutları, A serisi muadillerinden biraz daha büyüktür ve iki ardışık A serisi yaprağın geometrik ortalamasına dayanır. Örneğin, B4, boyut olarak A3 ile A4 arasındadır ve B5, A4 ile A5 arasındadır.

Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 2

C serisi, A serisinden bir sayfada daha fazla yer açılmış bir zarf olarak tanıtıldı. A serisinin boyutları, aynı sayıdaki C serisi zarflara sığar. Yani, bir A4 yaprağı, bir C4 zarfına kolayca sığar. C serisi boyutları sadece A ve B serisi arasındadır. Aşağıda, her üç serinin boyutlarına sahip tablolar bulunmaktadır. Hepsinin yükseklik-genişlik oranı ikinin kareköküne eşittir.

A, B ve C Serisi Kağıt Boyutları

A Serisi

Format milimetre inç
A0 841 × 1189 33.1 × 46.8
A1 594 × 841 23.4 × 33.1
A2 420 × 594 16.5 × 23.4
A3 297 × 420 11.7 × 16.5
A4 210 × 297 8.3 × 11.7
A5 148 × 210 5.8 × 8.3
A6 105 × 148 4.1 × 5.8
A7 74 × 105 2.9 × 4.1
A8 52 × 74 2.0 × 2.9
A9 37 × 52 1.5 × 2.0
A10 26 × 37 1.0 × 1.5

B Serisi

Format milimetre inç
B0 1000 × 1414 39.4 × 55.7
B1 707 × 1000 27.8 × 39.4
B2 500 × 707 19.7 × 27.8
B3 353 × 500 13.9 × 19.7
B4 250 × 353 9.8 × 13.9
B5 176 × 250 6.9 × 9.8
B6 125 × 176 4.9 × 6.9
B7 88 × 125 3.5 × 4.9
B8 62 × 88 2.4 × 3.5
B9 44 × 62 1.7 × 2.4
B10 31 × 44 1.2 × 1.7

C Serisi

Format milimetre inç
C0 917 × 1297 36.1 × 51.1
C1 648 × 917 25.5 × 36.1
C2 458 × 648 18.0 × 25.5
C3 324 × 458 12.8 × 18.0
C4 229 × 324 9.0 × 12.8
C5 162 × 229 6.4 × 9.0
C6 114 × 162 4.5 × 6.4
C7 81 × 114 3.2 × 4.5
C8 57 × 81 2.2 × 3.2
C9 40 × 57 1.6 × 2.2
C10 28 × 40 1.1 × 1.6

Yukarıda verilen değerşer ISO standardının ana biçimleri olsa da, etiketler, kartvizitler gibi basılı öğeler için kullanılan başka boyutlar da vardır. Genellikle standart boyutların eşit parçalara kesilmesiyle elde edilirler.

ISO İpuçları, Basitleştirilmiş Büyütme ve Küçültme

Birçok fotokopi makinesi, kopyalanan bir belgeyi farklı bir kağıt boyutuna yazdırmak, büyütmek veya küçültmek için önceden ayarlanmış büyütme faktörlerine sahiptir. Bu ön ayarlar tipik olarak A3→A4 ve benzeri etiketli düğmelerle başlatılır. Aşağıda, yerel kitaplığınızdaki fotokopi makinelerinde bu tür ön ayarlar olmaması durumunda en yaygın A boyutları arasındaki büyütme faktörlerinin bir tablosu bulunmaktadır.

Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 3

Her Zarf İçin Uygun

ISO kağıtlarındaki en boy oranı tutarlılığı, daha büyük kağıt boyutlarının daha küçük zarflara sığmasını kolaylaştırır. Bu, büyük kağıtları istediğiniz boyuta ulaşana kadar ikiye katlayarak (kısa kenarlara paralel katlayarak) yapılabilir. Sayfa boyutlarının sayısındaki fark, onu katlamanız gereken sayıya eşittir. Yani bir C4 veya B4 zarfınız ve bir sayfa A2 kağıdınız varsa, ikiye katlamalısınız. Aynı yöntem, daha büyük kağıt boyutlarını daha küçük boyutlu dosya klasörlerine dosyalamak için de geçerlidir.

Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 4

B ve C zarf biçimleriyle çalışır. Yaygın olarak kullanılan bir başka format da DL formatıdır. DL biçimli zarf, üçte katlanmış bir A4 yaprağını veya uzunlamasına ikiye katlanmış bir A5 yaprağı kadardır.

Kuzey Amerikan Boyutları

Kuzey Amerika kağıt boyutları, isteğe bağlı en boy oranlarına sahip geleneksel biçimlere dayanmaktadır. Geleneksel boyutların en popüler biçimleri Letter (8,5 × 11 inç), Legal (8,5 × 14 inç) ve Tabloid (11 × 17 inç) biçimleridir. Bu biçimleri büyük olasılıkla günlük yaşamınızda kullanıyorsunuz. Letter, iş ve akademik belgeler için standarttır. Legal format yasal işlerde kullanılır ve Tabloid formatı genellikle tabloidler veya daha küçük boyutlu gazeteler yapmak için kullanılır. Geleneksel Amerikan kağıt formatlarının kökeni hakkında pek bilgi yoktur.

FormatİnçMilimetre
Junior Legal8 × 5203 × 127
Letter8.5 × 11216 × 279
Legal8.5 × 14216 × 356
Tabloid (Ledger)11 × 17279 × 432
Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 5

Amerika’da kağıt endüstrisini standart hale getirmek için birkaç girişimde bulunuldu. Başkan Hoover, tüm hükümet belgelerinin ve formlarının 8 × 10 ½ inç boyutlarında kağıda basılmasını emrettiğinde Hükümet (Goverment Size) boyutunu ortaya çıkardı. Bu formatın kullanımı genel halka ulaşmadı, bu nedenle Başkan Reagan daha sonra Letter formatını tekrar standart haline getirdi.

1995 yılında, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI/ASME Y14.1 standardını benimsemiştir. Bu sistemin farklı biçimleri ANSI ve ardından bir harf ile gösterilir. Bu standart mevcut olmasına rağmen, geleneksel boyutlar hala en yaygın kullanılanlar olmaya devam etmektedir.

Bu nispeten genç standart, geleneksel Letter formatına (ANSI A) dayanmaktadır. Letter formatı, iş ve akademik ihtiyaçlar için yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ISO A4 formatı ile karşılaştırılabilir, ancak boyutları farklıdır.

Kağıt Boyutları ve Formatları: A4 ve Letter Arasındaki Fark 6

ANSI kağıt formatları, bir yaprağı ikiye bölerek bir sonraki boyutu oluşturduğundan ISO standardınınkilere benzer. Fark hem boyutta hem de en boy oranındadır. ANSI boyutları, 1.2941 ile 1.5455 arasında değişen bir en boy oranına sahiptir. Bu, bir sayfayı diğer ANSI biçimlerine uyacak şekilde büyütmeyi ve küçültmeyi zorlaştırır ve ISO düzenlerine göre daha az sistematik hale getirir. Büyük olasılıkla, orijinal sayfadan farklı kenar boşlukları elde edersiniz.

ANSI Kağıt Boyutları

FormatİnçMilimetreOran
ANSI A8.5 × 11216 × 2791.2941
ANSI B11 × 17279 × 4321.5455
ANSI C17 × 22432 × 5591.2941
ANSI D22 × 34559 × 8641.5455
ANSI E34 × 44864 × 11181.2941

Amerikan kağıt boyutlarının kullanılması, uluslararası belge değişimlerinde birçok soruna yol açar ve bu nedenle uluslararası standartlara bağlı üniversitelerde daha az yaygın hale gelmiştir. Günümüzde belgeler hem ANSI hem de ISO kağıt formatlarında yazdırılmak üzere hazırlanabilir.

A4 Belgelerini Letter Üzerine Yazdırma

Yurtdışından bir iş ortağınız size, çıktısını almanız gereken A4 formatında bir belge gönderdi. Belgeyi yazdırıyorsunuz ve her sayfanın üstünde ve altında bazı kısımların kesildiğini fark ediyorsunuz. Bunun nedeni, A4 ve Letter (ANSI A) biçimleri arasındaki boyut farkıdır. A4 belgesini Letter üzerine yazdırmak veya kopyalamak için, Letter formatı A4’ten %6 daha kısa olduğundan büyütme faktörünü %94’e ayarlamanız gerekir. A4’te bir Letter belgesi yazdırmayı planlıyorsanız, A4’ün genişliği %3 daha az olduğu için büyütme faktörünü %97’ye ayarlamanız gerekir.

Hangi kağıt türünü kullanacağınız yaşadığınız ülkeye bağlıdır. Bazı şirketler hem ISO hem de ANSI kağıdı tedarik etmek zorunda kalabilir. Bu kişiler genellikle üniversite öğrencileri ve uluslararası ticaret yapan ya da sık sık yurt dışına posta gönderen kişilerdir.

Yazdırma parkurunuzu nasıl oluşturmak istersiniz?

İşinizin gereksinimlerine en uygun cihazlarla yazdırma platformları ve ihtiyaç duyduğunuz sarf malzemelerinin tedariği için bizi arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir